Expertiză legală vastă, cauze clar înțelese, soluții practice
MAXIM de eficacitate.

Contencios Administrativ-excepția de nelegalitate

Interacțiunea cu și dintre autoritățile publice creează relații sociale ce prezintă domeniul de interes al dreptului administrativ. Societatea de avocați Maxim & Partners are avocați specializați în acest domeniu, asigurând asistență juridică de înalt nivel profesional pentru persoanele fizice sau juridice care, într-o măsura mai mică sau mai mare, au contact cu organele administrației publice.

-consultanță și reprezentare juridică  oricarei persoane vătămate intr-un drept sau interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri pentru a rezolva chestiunea litigioasa in instanta in conformitate cu dispozitiile legii 554/2004

-suport legal pentru invocarea exceptiei de nelegalitate a unui act administrativ in orice litigiu

-asistență juridică si reprezentare in litigii referitoare la statutul aleților locali (legea 393/2004), constatarea calitatii de lucrător/colaborator al securitatii, statutul functionarilor publici, anularea unor acte emise de institutii centrale ale statului.

 

Achizitii Publice

Domeniul specific al achizitiilor publice presupune cunoașterea temeinică a unor reglementări juridice ce guvernează materia, stăpânirea unor proceduri si termene stricte dar si cooperarea cu specialiști din alte domenii pentru ințelegerea părții tehnice a unei oferte de participare la procedura de atribuire a contractelor de achizitie publică.

Experienta avocaților Maxim & PARTNERS  vă poate ajuta în

-redactarea notificărilor către autoritatea contractantă

-redactarea si susținerea contestațiilor la consiliul national de solutionare a contestațiilor formulate impotriva deciziilor autorităților contractante de atribuire a contractelor de lucrări sau servicii cu nerespectarea normelor oug 34/2006 si hg 925/2006

redactarea si sustinerea plangerilor impotriva deciziilor pronuntate de consiliul national de solutionare a contestatiilor

-participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică

-solicitărea de clarificări la documentația descriptivă a caietului de sarcini, intocmire acord de susținere a capacitatii profesionale si tehnice a ofertantului

-participarea la proceduri de atribuire: licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere directa, dialog competitiv si cerere de oferte