Expertiză legală vastă, cauze clar înțelese, soluții practice
MAXIM de eficacitate.

Despre aministia fiscala

A fost adoptata procedura de aplicarea a Ordonantei 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale, cunoscuta si sub denumirea de amnistia fiscala.

Potrivit acesteia, organul fiscal acorda urmatoarele facilitati fiscale:

  1. amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii;
  2. anularea obligaţiilor de plată accesorii;

Obligaţii de plată accesorii care, potrivit legii, pot face obiectul facilităţilor fiscale

a)penalităţile de întârziere;

b)o cotă de 54,2% din dobânzi;

c)o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010.

 

Fac obiectul facilitatilor fiscale

a)obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv;

b)obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv;

c)obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv şi stinse până la această dată;

d)obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Contribuabilii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă, prin depunerea la registratura organului fiscal competent sau prin comunicarea prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a unei notificări.