Expertiză legală vastă, cauze clar înțelese, soluții practice
MAXIM de eficacitate.

Societăţile comerciale reprezintă un element de structură al raportului de dreptul afacerilor, respectiv, subiectele raportului juridic.

Ele  sunt comercianţi persoane juridice, având, în acelaşi timp, potrivit Codului Civil, calitatea de profesionişti.

Legea reglementeaza activitatea acestora sub mai multe aspecte, deosebind sub criteriul temporal intre raporturile juridice pe care le creeaza:

– anterioar constituirii acesor persoane juridice, dată de la care persoanele (fizice şi/sau juridice) care doresc să constituie o persoană juridică comerciant efectuează toate actele şi faptele necesare constituirii ei valabile;

– de la data constituirii ei valabile, în perioada funcţionării, până la data dizolvării acesteia;

Maxim & Partners ofera consultanță și reprezentare juridică pe toate parcursul juridic al inființării, activării și lichidării societații comerciale.

-înregistrarea în registrul comerţului a inființării,  a menţiunilor despre activitatea desfăşurată, pe parcursul funcţionării acesteia, radierea din registrul comerţului la încetarea activităţii

-anulări hotarâri A.G.A.

-excluderi asociați

-vânzări, inchirieri, fiducii fonduri de comerț

-fuziuni, divizări, lichidări, dizolvări.