Expertiză legală vastă, cauze clar înțelese, soluții practice
MAXIM de eficacitate.

Serviciile oferite de societatea noastră au în vedere consolidarea poziției contribuabililor în raport cu autoritățile fiscale, însușirea unei atitudini corecte față de organul fiscal atât prin îndeplinirea obligațiilor fiscale cât și prin sancționarea, dacă este cazul a arbitrariului sau abuzului .

-asistenţă juridică pe probleme legate de interpretarea dispozițiilor legale privitoare la taxele și impozitele datorate de persoanele fizice sau juridice

-asistenţă juridică pe probleme de procedură fiscală;


 asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;


 asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;

-asistență și reprezentare juridică în fața organelor de judecată