Expertiză legală vastă, cauze clar înțelese, soluții practice
MAXIM de eficacitate.

ÎN ATENȚIA MEDICILOR REZIDENȚI CARE AU RESTITUIT SALARIILE PRIMITE PE DURATA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ UNITĂȚII ANGAJATOARE ÎN BAZA OG.19/2008.

Având in vedere decizia nr.5  ICCJ dată în februarie 2015 în soluționarea recursului în interesul legii privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (7^1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, prin raportare la dispozitiile art. 38 si art. 159 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care s-a stabilit că:

“In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (7^1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordon anta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ult erioare, prin raportare la art. 38 si art. 159 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulteri oare, sintagma„cheltuieli de personal” nu include salariile primite de medicul rezident pentru munca desfasurata in perioada rezidentiatului, iar drepturile salariale incasate nu pot fi restituite cu titlu de cheltuieli ocazionate de pregatirea profesi onala, in situatia in care medicul rezident nu isi respecta obligatia asumata de a continua raporturile de munca pentru o anumita perioad a cu spitalul in care a desfasurat programul de rezidentiat, chiar daca o atare clauza ar fi prevazuta in actul aditional la cont ractul individual de munca, incheiat in conditiile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificari le si completarile ulterioare”

Rezultă că sumele de bani plătite benevol sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești de către medicii rezidenți către spitalul cu care au avut contract de muncă urmare promovării concursului de rezidențiat pe post, pot fi recuperate pe calea unei acțiuni în justiție având ca obiect sumele de bani reprezentând salarii. Acțiunea este scutită de taxă de timbru.