Expertiză legală vastă, cauze clar înțelese, soluții practice
MAXIM de eficacitate.

Modificare legislativă importantă. Obtinerea titlului pentru terenul aferent constructiei

Prin Legea nr. 231/2018 au fost aduse modificări Legii nr. 18/1991 in sensul ca a fost reglementată posibilitatea ca persoanele ce dețin teren aferent casei de locuit, in intravilanul localităților, fără titlu de proprietate, sa solicite eliberarea titlului in temeiul acestui act normativ

Atenție!! Legea nr. 231/2018 instituie un termen de 120 de zile  pentru depunerea notificării, termen ce curge de la intrarea in vigoare a actului normativ, respectiv de la data  09.08.2018

Foarte important!!!Legea nr. 231/2018 condiționează procedura obținerii titlului de proprietate pentru terenul la care ne-am referit mai sus sub condiția ca acesta să fie înscris la data de 01.01.1990 in registrul agricol/evidențele cadastrale/evidentele fiscale/registrul posesorilor, pe numele solicitantului, cu posibilitatea depunerii unor declarații autentice din care să rezulte modalitatea dobândirii dreptului de proprietate precum și suprafața deținută în folosință aferentă casei de locuit.

Atenție!!Dispoziția legală amintită se aplică situațiilor reglementate de art. 36 din legea 18/1991, respectiv, terenurilor pentru care s-ar fi putut opta pentru derularea procedurii speciale a uzucapiunii. Legea nu se aplica terenurilor preluate de cooperativa agricola de producție  (reconstituire).

Vești bune: această procedură stabilește un nou termen de depunere a notificării, este mult mai rapidă si are costuri semnificativ reduse față de o acțiune in constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.