Expertiză legală vastă, cauze clar înțelese, soluții practice
MAXIM de eficacitate.

Noi modificari ale Codului Fiscal

De la 1 iunie 2015, intra in vigoare noile modificari ale Codului Fiscal privind impozitarea tranzacțiilor cu bunuri imobile din patrimoniul persoanei fizice (terenuri, construcții), impozitarea cedării folosinței bunurilor, impozitarea veniturilor realizate de nerezidenți din dobânzi și din profesii independente şi reducerea cotei TVA la 9% pentru alimente.

Astfel, prin OUG nr. 6/2015, din punctul de vedere al impozitului datorat pentru transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile din patrimoniul persoanei fizice (vânzări terenuri și clădiri), se modifică ușor procedura prin care se calculează, declară și plătește impozitul.

În principiu, impozitul se reține de către notar, la autentificarea actului privind transferul de proprietate. Noutatea constă în punerea în aplicare a unei decizii a Curții Constituționale dată pentru impozitarea transferului dreptului de proprietate în urma unei proceduri de executare silită. În acest caz, impozitul se calculează de ANAF pe seama contribuabilului, iar termenul de plată este de 60 de zile de la comunicarea deciziei.

Pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, se introduce o procedură de ajustare a impozitului în sensul recalculării plăților anticipate, în cazul în care contractul de închiriere a fost reziliat înainte de scadență.

De asemenea, sunt aduse câteva modificări privind impozitarea dobânzilor încasate de nerezidenți din România, în sensul aplicării Convenției de evitare a dublei impuneri,  când se prezintă certificat de rezidență fiscală, iar aceeași situație se aplică și când pe teritoriul României sunt desfășurate activități independente efectuate de persoane fizice din alte state UE.

În esență, aplicarea unei impozitări mai favorabile față de reglementarea națională este posibilă prin aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri cu dovada certificatului de rezidență fiscală.

Referitor la reducerea cotei de TVA la alimente la 9%, începând cu 1 iunie 2015, aceasta se aplică pentru:

  • alimente destinate consumului uman și animal;
  • băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal;
  • livrarea de animale și păsări vii din speciile domestice;
  • semințe și plante;
  • ingrediente utilizate în prepararea alimentelor;
  • produse utilizate pentru a completa sau pentru a înlocui alimentele;
  • servicii de restaurant și catering, cu excepția băuturilor alcoolie