Expertiză legală vastă, cauze clar înțelese, soluții practice
MAXIM de eficacitate.

Modificare legislativă importantă. Obtinerea titlului pentru terenul aferent constructiei

Prin Legea nr. 231/2018 au fost aduse modificări Legii nr. 18/1991 in sensul ca a fost reglementată posibilitatea ca persoanele ce dețin teren aferent casei de locuit, in intravilanul localităților, fără titlu de proprietate, sa solicite eliberarea titlului in temeiul acestui act normativ Atenție!! Legea nr. 231/2018 instituie un...

Despre adevarul juridic

http://www.avocatura.com/stire/14277/daniela-gaitanaru-cateodata-acesta-e-farmecul-dreptului-ca-poate-produce-mai-mul.html      

Despre aministia fiscala

A fost adoptata procedura de aplicarea a Ordonantei 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale, cunoscuta si sub denumirea de amnistia fiscala. Potrivit acesteia, organul fiscal acorda urmatoarele facilitati fiscale: amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii; anularea obligaţiilor de plată accesorii; Obligaţii de plată accesorii care, potrivit legii,...

Discutii cu privire la termenul in care se poate face contestatia la executare

Contestatia la executarea silita propriu zisa se face in termen de 15 zile de la data cand: Contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta; Cel interesat a primit comunicarea ori, dupa caz, instiintarea privind infiintarea popririi.In cazul popririi venturilor periodice, termenul de contestatie incepe...

Noi modificari ale Codului Fiscal

De la 1 iunie 2015, intra in vigoare noile modificari ale Codului Fiscal privind impozitarea tranzacțiilor cu bunuri imobile din patrimoniul persoanei fizice (terenuri, construcții), impozitarea cedării folosinței bunurilor, impozitarea veniturilor realizate de nerezidenți din dobânzi și din profesii independente şi reducerea cotei TVA la 9% pentru alimente. Astfel,...

ÎN ATENȚIA MEDICILOR REZIDENȚI CARE AU RESTITUIT SALARIILE PRIMITE PE DURATA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ UNITĂȚII ANGAJATOARE ÎN BAZA OG.19/2008.

Având in vedere decizia nr.5  ICCJ dată în februarie 2015 în soluționarea recursului în interesul legii privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (7^1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009,...

Legea business angels

  De curand, a fost votat in Parlament un proiect de lege care ar urma sa stimuleze investitiile individuale in proiecte de afaceri de success. Un investitor individual, cunoscut şi ca investitor „providenţial” sau business angel este o persoană fizică posesoare de capital, de expertiză şi de dorinţa necesară realizării unei...

Ce-și doresc avocații

Ce-și doresc avocații? Daniela Găitănaru: “Un mediu de lucru profesionist, o societate mai educată și o intelectualitate militant-activă în conturarea unui proiect Național” Avocatul Daniela Găitanaru, în prezent partener în cadrul societății “Maxim and Partners”, a tras concluzii pentru Avocatura.com din cei 18 ani de când profesează în această...

Acreditarea unităților sanitare – reglementări și competențe

Legea privind reforma in domeniul sănătății a fost modificată prin Ordonanța 11/2015 care reglementează competența pentru acreditarea unităților sanitare in sarcina Autorității Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate – instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, înfiinţată...

Procedura de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole

Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan a fost supusa unor condiții drastice, potrivit dispozițiilor Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Primul pas ce trebuie urmat în cazul în care v-ați hotărât să înstrăinați un teren agricol din extravilan este să faceți...
stock-photo-stack-of-newspapers-isolated-on-white-background-93880354